is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van prentkunst, nagelaaten door [...] Hendrik van Maarseveen. Zullende op den 28 october 1793, en volgende dagen, verkocht worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRENTKUNST. 101

KUNSTBOEK, No. XXVII.

Inhoudende Geëifte Prenten, door a. vaneverdingen. No.

1 Vyf en Veertig ftuks, van de Fabelen van Reyntje

de Vos, zonder gegraveerde Lyften, alle eerfte drukken,veele braaindrukken, zonder lugten en minder bewerkt, hier onder bevinden zig drie Tytels, waar van een proefdruk.

2 Het boven gemelde Werk, alte met de Lyften

en lugten, 57 ftuks, waar by de Tytel twee maal, met en zonder 't vaers, compleet.

O M S L A G, No. XXVIII.

Inhoudende Ge'êtfte Prenten, door a. van e verdingen. No.

1 Negen en Zeventig ftuks, waar onder de Tytel,

proefdruk, verbeeldende fraayc Landfchappen van verfchillendc grooten en formaat, alle eerfte drukken, waar onder veele braamdrukken; verfcheide zonder lugten en minder bewerkt \ dewelke in een koop verkogt worden.

2 Agt en Negentig ftuks, dito door Denzelfden,

waar onder de bovengemelde Landfchappen ook voorkomen, dog deezen zyn meerder bewerkt, en met de lugten, de Tytel hier by, is ook proefdruk.

KUNSTBOEK, No. XXIX.

Inhoudende Geetjie Prenten, van swanevelt en

la belle.

No.

1 De gevallen van Adonis, afgebeeld in 6 fraaye Landfchappen, door Herman van Swanevelt.

G 3 No. 2