Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGPENNINGEN, NOODMUNTEN, &c. 5

L. Eng.

72 Emanuel Philibert, Hertog van Savoyen,

1550. pag. 33- f - 1—1

73 Viglius ZuichemusabAyta, i559-Pag-43-

de eerfte . • • 1 3a

74 Denzeh-c nog eens, klyndcr 1559 pag. 43.

de 2de, . . . o- 4

-75 Twee fluks onderfchyde Penningen van ' Franciscus van Viankryk en Maria van

Schotland &c &c 1558 1559- °— 4$

76 Een dito van Augustus, Hertog van

Saxen, 155»- ■ , 0— 2

77 AntoniusPerrénot, Risfchoo van Atrecht,

15Ó0 pag. 48. de tweede Penning, aldus niet bekend • • "~ 3ï

"8 Twee ftuks onderfchyde Penningen van ' Maria, Koningin van Schotland &c. &c.

1560. . . • , °— 6i

79 AntoniusPerrenot, Bisfchop van Atrecht,

en Kardinaal van Gran volle, 1502.pag.59.

de tweede . • • 1 4s

80 Dezelvenogeens.Ovaal1562.pag.59.de3de o— 94

81 Gaspas Schets, Heer van tirobbendonk, ^

1563 pag. 61. • • 0 5ïï

82 Vier'ftuks onderfchyde Munten van Ko¬

ningin Elizabeth, 1562 1563- 0—9

8? Hippolytus Pérfyn, 1565, pag. 71. o— 5

84 Karei IXde, Koning van Viankryk, met

de Salving, 1561. . • o— 5

85 Denzelve met de Gerechtighyd , 1564. 2— f

86 Denzelve met Katharina zyn Gemalin , 1565.1— I

87 Twee ftuks onderfchyde Penningen, van Johanna Koningin van Navarre,t5Ó4—1566. o— 9

88 Philippus van^Montroorancy, Graaf van

Hoorn, 1566 Penningplaat. . o— 6|

89 Walburg Gravin van Hoorn,deszelfs Ge¬

malin , 1566 Penningplaat . Q—ll

90 Philippus Koning van Spanjen, met het

Verbond van de Nederlandfche Edelen, 1566. pag. 85. de 2de. . o— 8

91 Dezelve, met den Bedelzak, 1566. pag.

85. zilver verguld, de 4de . 0—2$ A 3 93

Sluiten