Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 GOUDE, ZILV. en KOPERE MEDAILLES,

L. Eng,

477 Strooy-Penning op hetHuwelyk van Lodewyk de XlVde en Maria Thereza,

ióóo. pag. 465. . • o— 4Ï

478 Een dito op het zelve Huwelyk, 1660,

aldus niet bekend • . c— 45^

479 Strooy-Penning op deBegravenis van Karel Guftaaf, Koning van Zweeden, 1060.

pag. 472. . • • o— 5$

480 Gedenkpenning op het Overlyden van Karei Guftaaf, Koning van Zweeden,

1660. aldus niet bekend . I— lk

481 Gedenkpenning van Karei de Tweede, Koning van Engeland, met de keerzyde; Nullum Namen Abest, 1660. pag. 483.

de tweede . . • 6— 9

4S2 Een dito van Koning Karei dc Tweede, met de keerzyde; Si Deus estCustos, quis meus Hostis Erit, 1660. pag. 483. de 3de 4— 5 483 Munt van Prins Willem de 3de, in het

484 De groote JNOOdmunt, m ue ueie^erin^ van Munlter gcllagcn, ióóo. pag. 437. dc eerfte

4SÏ5 Strooy-Penning op de Kroning van Karei de Tweede, Koning van Engeland, 1661.

oair. 407. . • ■ ^ t

a%(-> LeffDenninff van Philippus dc IVde, Ko-

487 Een dito anders, van denzelve, 1660. o— 4

488 Karei de 2de, Koning van Engeland en

zyn Gemalin, 1661. pag. 491. de 3de, o— 5

489 Strooy-Penning op dc Inhaling van den Key, binnen Amersfoort, 16Ó1. pag. 492. de 2de, koper.

490 Lodewyk de XlVde, Koning van Vrankrvk. op de Geboorte van den Dauphin,

1Ó61. pag. 494. de eerfte, . *—5

adi Ludovica Maria, Koningin van Poolen cn

492 Legpenning op het Verbond met Vrankryk, Engeland enden Staat, 1Ó62. pag. 497. de 2de, . • . o— £

Sluiten