Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"LEGPENNINGEN, NOODMUNTEN, &c. 35

L. Eng.

583 Een dito, zeer vreemde Nederlandfche

Munt. . . . o— 9J

.584 Een dito dito . . o— 3^

,,585 Gedenkpcnnning op dc Staart-Star, van

168c—1681. pag. 295. de eerfte. o— 93:

586 Ulrica Eleonara , Koningin van Zweeden, Solio Miliore Recepia, 1680. 1—

587 Gedenkpenning van de Weitindifche Compagnie, 1683. pag. 304. . ï— 9$

588 Gedenkpenning van de. Belegering"' en Ontzet van Weenen, van den

jaare 1683. aldus niet bekend. > 2— 7$

589 Een dito op het zelve , 1683. als 0 booven. . . ö o— 3

590 Een dito .op het zelve, 1683. als}>5: booven. . lW c— 3

591 Een dito op het zelve , 1683. a!s § booven. ... " 0— 3^

592 Een dito op het zelve, 1683. als

booven. . . J o— gv

593 Twee ftuks BegJEavènis Penningen van Elizabeth Henrictta van Brandenburg, 1683. cn een Munt van de Prins van Oranje, X682. . . . 0— 6

594 Gedenkpenning op de Verdeeldhedens in de Vergadering, en over de Blaauwe Boekjes, Hekcldigten &c. &e. 1684. pag. 308.. . . . 3—0

595 Maria, Koningin van Engeland, i6?5.

pag. 324. de tweede. . . 1— 1

59Ó Jacobus de Tweede, Koning van Engeland &c. &c. met zyn Gemalin, 1685. pag. 324. de 3de. . . o— 6J

597 Jacobus de Tweede, Koning van Engeland. ,pag 324. de 4de. . 1— 1

598 Jacobus de Tweede, met Lucia Hertogin van Portsmouth, niet bekend. o— 7J

599 Jacobus dc Tweede , met een andre keerzyde, niet bekend. . o—• 7$

E 2 600

Sluiten