Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fte Arricul dier Koopwaren, offchoon zelfs geen gedeelte der lading uitmakende, het welk aan boord wordt gevonden, genoegzaam was om fchip en lading voor goede prijs te doeji verklaren.

Ja men vermeende, dat zelfs, het genoegzaam Was, dat deze of gene goederen, alhoewel noch in Engeland voortgebragt, nog aldaar gefabriceerd, wanneer het flegts Engelfch eigendom was, en zich aan boord van neutrale Schepen bevond, genoegzaam waren, om dezelve voor goede prijs te doen verklaren.

En op deze wijze vonnisdmen nog dagelijks; is dit met de regelen van billijkheid overeen te brengen ? was dit immer de geest de* Wet?

Met de Wet den dag zelfs dat dezelve gcarresteerd werd, kragt te doen verkrijgen, (dat is den 29 Nivofe) heeft men daar door nier, op eene alleronwettigfle wijze,aan dezelve,bijzonder met betrekking tot de vreemdelingen, eene te rug werkende kragt gegeven ?

Geene Wet immers verbind, nog heeft kragt van Wet voor dat dezelve alomme als dusdanig is bekend gemaakt, voor dien tijd heeft zij in wezen geen beftaan.

' Bij-

Sluiten