Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAN

VOOR DE

HERVORMDEN

IN DE

BATAAFSCHE REPUBLIJK,.

TIK

INST ANDHOUDING VAN HUNNEN

OPENLIJKEN GODSDIENST

In het Algemeen, \en ter Aanfl'aan. ie Bezolding yan Hunne

L EER A A R E N,

IN HET B IJ ZONDER:

DOOR

Een Vriend van den Godsdienst, en de Maatfchappij.

Te ROTTERDAM, Bïj Ni CORNÊL, Drukker en Botkverkooper op dc Meent, 1798.

Sluiten