Plan voor de hervormden in de Bataafsche Republijk, ter instandhouding van hunnen openlijken godsdienst [...] en ter aanstaande bezolding van hunne leeraaren [...].

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar