Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NADER INGEKOMENE

AANMERKINGEN

OP HET

| j£fea b5j 'tam :.-:..ti . r.r.v-^tto b?v3 [f

PLAN over de KERKEN

Te haarlem

Bv GECOMMITTEERDEN des GROGTEN KERKENRAADS ontfangen den 23 Jan. 1799-

Beknopt by één gebracht.

I Allereerst en meest wordt by de ingekomene Aanmerkingen voorgedragen de ongegrondheid van hec voordel der Municipaliteit nopens de Nieuwe, Jans en Walfche Kerken, (waar over ook de eerde aanmerking van den Gr. Kerkenraad gaat) niet alleen omdat de Staatsregeling geene uitzondering maakt van eenige kerken dan van zulke, welke uit de eigene kas eener gemeente zyn aangebouwd, maar vooral om dat de gifte dier

Ge»

Sluiten