Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZOEK

0 f

DE RECHTEN VAN DEN MENSCH EN RURGER STRIJDEN MET DE LEERE DER HERVORMDE KERK, EN DERZELVER FORMULIEREN VAN EENIGHEID, BIJ AANLEIDING VAN ZEKER

BERICHT

GEPLAATST IN DE ALGEMEENE VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN VOOR 1798, N°. 14. IL STUK. BLADZ. 588.

behandeld in

IV. BRIEVEN

tusschen

IlLEKKLESIUS en VERIDICUS;

te AMSTELDA M, hij MARTINUSdeBRUIJN,

ia de Warmoesftraat, bet zesde Huis van de Vischtteegi Noordzijde.

m d c c x c 1 x;

Sluiten