Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF

AAN IENEN

VRIEND,

OVER DE DUURE VERPLIGTING VAN ' IEDER WELDENKENDEN CHRISTEN ONDER HET HERVORMD GENOOTSCHAP, OM MET ALLEN ERNST EN SPOED VOOR DE BELANGEN VAN DEN OPENBAREN GODSDIENST TE ZORGEN: EN HOE DAT, VOOREERST, OP DE BESTE WIJZE TE BEGINNEN.

WAAR BIJ GEVOEGD IS EEN VOOR- EN NAREDE TOT OPWEKKING VAN GODSDIENSTIG GEVOEL, ALS DE GROOTSTE BEHOEïTE VAN DEZEN TIJD.

Te A M ST E R D A M, bij WOUTER BRAVE, Op den Zeedijk, bij de Kolkfluis»

MDCCXOIX.

Sluiten