is toegevoegd aan uw favorieten.

De vondeling; toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 Te VONDELING.

fleekt : 6gij zult ook wel haast wijzer worden... zoo g'j naamlijk nog bij uw voorncemen blijft.

w e r n e r.

Vaster dan oo't. Ik ben buiten mij zeiven van verontwaardiging ; zekerlijk liep ik niet vrij van ipotternij ?

g l a u e.

ó! Laat ik daar van zwijgen , dat zou u maar nutteloos verbitteren.

werner , naa een oogenblik denkens.

Lieutenant , wat moet ik doen V

g l a u e.

Waar toe ?

werner.

Om in den dienst te treden.

glaub.

Maar Werner, bedenk u wel ; om een ondankbaar meisje

werner.

ïk 'wil volltrekt.

glaub.

Maar wijt het mij naderhand niet.

w e r n e r.

Gij raadt het mij immers af noch aan ?

glaub.

Nu dan is 't wel. Is 't u dan volftrekt ernst ?

werner.

Volftrekt.

glaub.