is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenbedenkingen op het ontwerp van schikking over de kerkgebouwen der eertyds heerschende gezindheid binnen Amsterdam door gecommitteerdens van het R.C. kerkgenootschap aldaar [...] Ingeleverd op den 14{den} maart 1800

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ) •

verdeedigen, by onze fustenuen, in beide onze] Memorien ten vollen gededuceerd, biyven perfifteeren, en mids dien verzoeken, dat, wanneer de (tukken ten deezen gewisfeld, mogten moeten verzonden worden aan het Vertegenwoordigend Lighaam, ook deeze onze Memorie daar by gevoegd worde. En hier meede enz.

Heil en Achting!

De Commisfie tot de Kerkelyke Zaaken van de Walfche Gemeente te Amfterdam.

En uit aller naam.

Getekend WILHELM van PEMBROEK.

Prefident.

Gedaan in onze Vergadering Amfterdam den i2dcn January 1801.

RENE ROULLAUD. Secretaris.