is toegevoegd aan uw favorieten.

De van den hemel afgebeeden [...] in alle verdrukking [...] nog bloeiënden oranje-boom; of Verzameling van eenige liederen, ten dienste [...] der waare ouwerwetse patriotten, beminnaars van prins Willem de Vyfde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 76 )

J^aar ziet fe de fkavot a! houwen. Wat zyn de Patriotien bly.'

IV 26 h^ry'^ dit 2011 hu" rouwen, Morant blyf van de kalse vrv Oh! oh!

Daar heb fe nou di<f krote baazen

La Rareté, Jean de Roye van Weftmafe,

La Curiofité, Kent ze de Vent niet koeje vruitje.

ö Plet is zo en keleerdea Heer Vie om de klein onnofel pruiti'e, De Staatsverkadring convoiecr* Oh! oh.'

10.

Daar hebt le Spaan met zyn twee Jongen

La Rareté, Wat doen die aapen kekte fproneen,

I.a Curiofité, 6 I

Zie hoe die dronke duveie zwaven, Hoe hum flaat als een OojevL-ar,. up' deStadhous, romtom te drayen,

ó«aat furieus, ó dat is raar! { Oh.' oh! I

öLePrevót, by vo'üê fiesfen,

La Rareté, ' daar zyn Wyf die mal Princesfe, J

I La Curiofit-é,

< Zie hun daar zitten met hun beiden

' Zoo opgeblazen als de Pad,

Door de Stadhoudre Poort hem ryden, • lot walkens toe van glory zat. Oh! oh! "

J Daar zie Jou veel kebéste knapen, j J a Rareté,

j Kunsjes doen net kelyk de aapen, I LaCuriofiré, j Snaphaan op fchoer: Eerwaarde Heeren, I ,„D,e ^lans den brui heb te fludeer, Maar air Soldaat wii exercecren, Of leur behandlen het keweer. Oh! ohl

I;, . , 13-

■ tiei zie! waar zag ze ooit huur kelyken,

La Rareté, Zie! zie! hoe boos zy fiaan te kyken:

La Curiofité, Elk pronkt, Hemel welk een wonder'

Met een poftiche knevelbaart. Ziet zoo brutaal als een Hans donder, Of als Schoppe Boer in de Kaart. Oh! oh!

c ¥' t>i prenez garde op dees vertooning, La Rartié,

VotJj