is toegevoegd aan uw favorieten.

De van den hemel afgebeeden [...] in alle verdrukking [...] nog bloeiënden oranje-boom; of Verzameling van eenige liederen, ten dienste [...] der waare ouwerwetse patriotten, beminnaars van prins Willem de Vyfde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i

No. 13.

VREUGDE-ZANG, Op de Verjaaring van Zyn DOORLUCHTIGE HOOGHEID

WILLEM DE VYFDE,

Den 8 Maart 1788.

SStem -. Je ne fuis qu'une Bergère. paar 6 Neetland, fpaard geen toonen Op dees aangenaame tyd , Toond nu dat gy egte Zoonen ,

Van de waare Vryhïid zyn.Niets kan thans uw Vreugde fluiten,

W 1 g'uvv Vyand overwind, In uw muur thans mag beflulten, Neèrlands Hulp, ëu Troost en Vrind, 2.

Wilt dan uwe ftemmen paare ,

Op dees aangenaame dag, D;.ar op heeden mag verjaaren, Dien uw weer uw Vryheid gaf: - Dankt Oranje vreije Telgen ,

Pryst zyn Deugden, roemd zyn Moed, Waagt voor hem als braave Belgen , In den nood uw heldenbloed. 3-

Wilt met hem de vrede minnen,' Ziet U Landgenooten aan;

: 85

Ziet d» wroeghig die van binnen ■

Hun verteert om hun beftaan : Laat de dierb're Eendragt groei jen.

Onder zulk een Staatsbeituur, Dan zal Nederland weer bloeijen -Met den Prins haar Palinuur. .4.

Laat ons bidden om het Leeven ,

Van den Vorst die in deez' tyd., Zosa veel blyken heeft g-'geeven

Van zvn Edelmoedigheid, 'kHocp ö VorsT dat GodU fpaare,

En befchermt in alle nood; Hy fchen.kt U nog veele jaare,

Met U Kroost en Echtgenoot. 5-

Dat Jehova U gelyden ,

En beltieren door zyn hand, Op dat gy nog langen tyden ,

'Blyft een (leun voor 't Vaderland, Laat ons dan de Godheid danken ,

Die U haaters heeft verneert; Roemt ö Volk met blyde klanken, Hoe Vorst WILLEM triun-,ph<?ert. Door M. j. v. Hoogeinhuyzen. Zynde de Maak/Ier van Ondankbaar Volk% zoelk Nederland bewoonen, enz. E 3 . VREUGDE