Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

word, zal het lot zoo wel onder de Officieren Onderofficieren als anderen decideeren ' Arr. 6.

Op hetoogenblik dat iemand, van wat tan* feft 10 RTiruie word ge%ld, moe "of n n en Z°\t ^°^de ^tën en tracS nunren van sUnds weegen worden voorzien en nader voor alle langen bepaalt, terwjl b00venal moet worden gezorgt, da ingev*li een der Nationaale Guarden wierd gequW of K ffet^ ff anderfints ffiove lyden er van sLands we^en voor hem nf ™

Art. 7„

Zoo de Nood des Vaderland w ^

reert wordende, veroU^™ terK S^U1* Verrust, de WaapenÏÏ"op7ev,ttet ^ï™f gedragen naar bepaalingen die in duReSenr desweegens zyn vastgefteld. KeSlement

Art. 8.

eisf°mdoreat d^Na,i0naale Gar<*e werd ver-

C 3 CAP„

Sluiten