is toegevoegd aan uw favorieten.

De huigchelaar, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oö DE HÜIGCHELAAR,

Het is myn pügt dat ik u van dien fielt bevry'.. . Laat my, tot uw behoud, hem hals en beenen breken^

CLEANTES.

Dit is de ware taal eens jongen iosbols fpreken. Bedwing, zo 't u gelieft, die matelooze fpyt. By 't wys bellier des lands, in deez' gewenschten tyd * Zou 't eigenrechterfchap u niet te best bekomen.

BERDE TOONEEL.

ORGON , CLEANTES, DAMIS, MEVROUW/ j PERNELLE, E L M IR E , M ARl A N E , DORINE.

MEVROUW PERNELLE.

at fchriklyk nieuws, myn zoon! heb ik terftond ver-': nomen? 1 ORGON.

Een nieuws dat voor myn oog te klaar zich heeft vertoond.

Gy ziet hoe hier in 't eind'myn weldoen word beloond. Ik nam den kaerel op, gelyk gy weet, myn moeder, Zo nakend als een rot, en leef met hem als broeder-, Ik toon hem dag aan dag, elk uur, weldadigheid, Ik had hem al myn goed, en dochter toegeleid, En op den zelfden tyd tracht hy myn vrouw te krygen... Die fchelm! die vagebond myn moeder, laat ik zwy-j gen. (neigt,; Neen, na zo laag een' lust daar 't eerloos hart naar. Zie ik zelf door myn gift my van dien fielt gedreigd. Hy doelt op myn bederf, misbruikt ondankbaar 't voordeel

Dat ik hem gaf, helaas! met al te weinig oordeel. Hy jaagt my uit een' ftaat waartoe ik hem verhoog, En brengt my tot een' ftand waaraan ik hem onttoog.

DO-