Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z W E E D E N'.

9

wanneer Harald de VII toegenaamt Blaatand door de dood van zynen broeder Canut, het zelve in één hand bragt, en anderen wederom byden moord, die de Engeifchen in het jaar Ï002 in Denemarken pleegden.

Z w E E D E N.

Dit Ryk, beftaande in de oudfte tyden uit' twee gedeeltens, welke ieder door eenen byzonderen Koning geregeert wierden, heeft de geloofwaardigfte berigten van deszelfs Regeerings-befticr zedert 714. wanneer Anfcharius een Monnik, ten tyde van Bi'orno III, deeze volkeren tot Christenen zoude bekeerd hebben. In liet jaar 1141 vangt men gewoonlyk aan met de zekerde Chronologie der Koningen van Zweeden, wanneer dit volk Eric IX heeft verkooren; terwyl terzelver tyd de Gotthen Carel, den zoon van Suercher , op den throon zetten; dan de eerstgenoemde behieldt het bewind onder zekere voorwaarden, en gaf een Wetboek, dat van hem den naam behieldt; toen hy ftierf, wierdt hy onder het getal der Martelaaren geplaatst, en in de regeering opgevolgd door Carel VII; die, na agt jaaren geregeert te hebben in eene bataillc fneuvekle, na dezen beklom Canut genaamt

Sluiten