is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving tot de historische kaart, aanwyzende de veranderingen van de voornaamste staaten in de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83 mesopo TAMIEN4

doch de Fatemiten fielden zig in den jaare 970 in bezit van het zelve, maar de Emis van Damascirs voegden zich by die van Aleppo, genaamd wordende deAtabeks vanDamascus, en feheurden zig van de Fatemiten, naderhand in den jaare 1166 behaalden deze, verfcheidene voordeelen op de Egyptenaaren en by het overlyden van Alhded , de laatfte van de Caliphs (ter Fatemiten wierd de berugte Saladin tot V>zir van Egypten verkoren, in die tyd wierd dit beftier veranderd onder de Ajubiten. De Tartaren overmeesterden het land in 1259. En Timurbek verwoeste hetin den jaare 1400, doch behield het niet onder zyne heerfchappy, naderhand heeft den Turkfchen Keizer Selim den 1, in den jaare 1517 het in bezit genomen

Mesopotamien.

Dit Landfchap was een aanzienlyk gedeelte van het Asfyrifche Ryk tusfchen de beide Rivieren den Eufraat en Tiger. Hedendaags Diarbeck genaamd; men fteld de ftigting in den jaare 790 voor Christus geboorte , het moest vervolgens al de lotgevallen van het Asfirifche en Perfifche Ryk ondergaan, tot dat het in den jaare 106 door Trajanus was vermeesterd

en