Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï<0

van een betoverend cijreenengezang, in welke kunst zijn Vader was uitgeleerd, waarmede menigmaal aan de ondeugendfte bedrijven een glimp van deugd word bijgezet, in plaats van ftaatkundige ilreeken te gebruiken, liet hij zijne oogmerken aanftonds al te naakt blijken, en hij begon zijn plan uittevoeren met geweld, eer hij op een vasten grond zich met een voordeelige uitkomst konde vleijen. De Landraad, daartegen, welke in een fluimerziekte was vervallen, en dooreen zagt gefluister ligtelijk verder zou zijn in ilaap gewiegd, nu door den moordkreet geheel ontwaakt, wist aan het geweld zodanig perk te ftellen, dat de pogingen van den Vorst niet alleen geheel verijdeld wierden, maar hij . ook zelve genoodzaakt was het Land voor vrij en onafhanglijk te erkennen, waarop hij geen aanfpraak te maken had. Toeri viel dat Volk, door de beguichelingen der geenen, welken tot dien tijd, en geduurende de twisten met den Vorst, de zaken van het Land beftuurd hadden, weder in zijn oude flaapziekte, waarvan alle beweegingen, en zo meenigvuldig gebruikte geneesmiddelen niet in ftaat waren geweest het te geneezen: en, daar het nu de fchoonfte gelegenheid had, om de Vrijheid voor eeuwig op den troon te plaatfen, liet men nogthans het opperbeftuur in handen van diegeenen , welken hetzelve hadden bekleed, zedert dat de Vorst had begonnen geweld te pleegen; en in plaats van aan die Oppervorften, welken door hunne menigvuldigheid nog veel gevaarlijker moesten worden, dan ooit een eenige zou geweest zijn, een gebit in den mond

te

Sluiten