Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiige bepalingen voor het toekomende, welkb hen voor eeuwig den moed zouden benomen hebben om immer weder zulke zaken te onder* nemen , als door hen, ter bevoordering van dat geene , wat zij als de ware belangen van hun Vaderland hadden befchouwd, ondernomen waren. Dan, hier toe waren onze Regeerers niet te bewegen : en de invloed van den eerften Ambtenaar, of van die geenen welke thans over hem het opperbeftuur hebben, of zijne Raadslieden zijn, heeft zulks ook altoos belet.

Men heeft, het is waar, een vergiftenis inde waereld gefchopt, wegens die bedrijven, welke men thans als misdaden ziet befchouwen , zelf ook door die geenen, welke dezelven voorheen als onvermijdelijke plichten aanmerkten :zo onderfcheiden werken misfchien de jaargetijden op 's Menfchen denkbeelden.} Maar was deze vergiffenis gefchikt , om aan het groot oogmerk, 't welk men zich had behooren voor te ftellen, te beantwoorden in de ontvolking van dit Land, en mitsdien deszelfs ondergang voor te komen? In geenen deele. In plaats van dat middel ten eerften in het werk te ftellen, liet men verfcheiden maanden tusfchen beiden verlopen; in welke tusfchentijd niemand beveiligd was voor de vervolgingen der zogenaamde gerechtigheid; in welken tusfchentijd alle brave beminnaers van hun Vaderland bloot gefteld waren aan de ongehoordfte beestachtigheden (om mij, van deze uitdrukking te bedienen, welke, hoe fterk toch. nog niet in ftaat is de kracht van mijne meening aan te toonen; van een bandeloos en ongebonR % den

Sluiten