Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

*t natemeldene Werk gefungeert heb*

bende. En

Jan Christoffel Spiegelberg, voerende 't natemeldene Hoekerfchip Schoonhoven.

Getuigen van competenten ouderdom.

Dewelke by deeze ter requifitie van den Wel Edele Geftrenge Heer SEBASTIAAN van NOOTEN Jansz. , Regeerend Scheepen en Raad in de Vroedfchap deezer Stad , mitsgaders Bewindhebber van de Oost Indifche Compagnie ter Kamer alhier &c en ten behoeve van die 't verder aangaat , voor de waarheid Getuigen en Verklaarett.

Dat zy Getuigen op den 14 July deezes Jaars, naauwkeurig hebben geëxamineert de Greene Dubbelhuid van voorfchreevene Hoekerfchip

Schoon-

Sluiten