Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

ijne waarde Medemenfchen, wie gij zijn moogt, die dit boekjen in de hand neemt, en u verwaardigt om het in te zien , neemt mij niet kwalijk, dat ik al aanftonds, bij het begin, u met een klein verzoek kom lastig vallen; met een verzoek, waaraan gij gemakkelijk voldoen kunt, en het welk op uw eigen voordcel uitloopt.

Vraagt gij: „ wat dit voor een verzoek zij ?" ik zal het u ronduit zeggen. Ik wenschte, dat gij de goedheid wildet hebben, om „ dit vverkjen, niet maar met een vmgtig „ oog eens te doorbladeren en hier en daar „ eens intezien; maar, om het, met aandacht, „ van het begin tot aan het'end, bedaard „ en langzaam doorteleezen; uw tijd en ge„ mak 'er toe te nemen; niets oveiteflaa); „ telkens 'er bij te denken, en zo gij iets „ leest , dat gij niet verftaat, dit meer dan ,, eens overtele^en, tot dat gij het goed be„ grijpt."

Dacht ik het niet, dat gij groote oogen zetten zoudt ! ja, mijne vrienden! ik merk wel, wat gij zeggen wilt. Gij denkt bij u zeiven: Dat is al een raar begin! Die „ fchrijver lijkt wel veel met zijn eigen werk „ optehebben! wat zal hij ons toch wel te „ zeggen hebben, dat wij zoo naauwkeurig t, ea oplettend lezen moeten?"

A 2 Heb

Sluiten