Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.✓I3 ïl*I2 3-O • ö V-

maar fchenkt hy my nog eenige daar toe nodige kragten, zoo heb ik my daar van noch kunnen noch willen onttrekken. Maar hoe zal ik nu dit werk verrigten? ik kreeg daar toe onlangs eene aanwyzinge, by ?t prediken der gewoone voormiddagsvervolgftofFen, by geleégenheid dat ik het flot van iCor. 10, verklaarde, daar't laatfte vers zegt, niet die hem zeiven pryst, mcmr dien God pryst, die is beproeft.

My dunkt, myne hoorders, als ik dat zeggen van Paulus, in dit avonduur, in 't uitfpreeken van myne leerreede, maar fteeds voor mynen aandagt houde, zoo zal alle eigen roem aanftonds vervallen, . en de Goddelyke genade, aan dewelke 't alleen toekomt, zal ook alleen de eere hebben, want , door de genade Gods ben ik dat ik ben.

Wel aan dan, maakt den Heere t zamen met my groot, terwyl ik zynen naam verhooge. &c. &c. &c.

LEER-

Sluiten