Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 >

Zyn trouw cns alle zegen baaren. ORANJES Deugd en kloek verlhr.d, Was fteeds 't behoud van 't Vaderland!

van 't Vaderland!

van 't Vaderland!

's Vorsten Gemalin, die de zeeden, Wysheid, en verftand, doet fchit'ren en de reden In al Haar daên, verdiend ook heeden, Voor al het geen zy heeft geleden, Lof en Roem en Eere toegebragt. Uit al ons hart, met alle macht! ö Welk een'' Koninklyke Moeder! ö Welk een Vorstelyke Hoeder!

ö Welke Kind'ren! Niets moet voortaan hun heilltaat hind'rcn.

Zoo lang als de held're Zon en de Maan, Aan 's Heemcis transfen zullen liaan, Moet nooit d'ORANJE Stam vergaan; Nog hunne Heldendadn, Uit 's LanJs History blaên.

Sluiten