Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESTAL

VAN ZEER

STICHTELIJKE

LEERREDEN,

NAGELAATEN

DOOR DEN EERJVAARDIGEN HE ER

NICOLAUS SCHMIDT,

Voorheen Lceraar en Hoogleeraar bij de RoomscbKatholijken , laatstlijk Proponent onder de Klas/is van Scbieland,

UITGEGEEVEN DOOR

H. G. van BREUGEL,

OUDSTEN PREDIKANT DER. HERVORMDE GEMEENTE]. CURATOR DER LATl^NhCHE EN ANDRE SCHOOLEN, TE DORDRECHT.

TE DORDRECHT, gedrukt bij PIETER van BRAAM, Bockverkoopcr en Crdinaris Stadsdrukker.

1784.

Sluiten