Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. is>

DE C li r ê.

Ieder Christen moet vervoe-d van blijdfchapzijn,' wanneer hij deze wonderdadige bekeering verneemd. Ikjtom, mijn Heer! om de zieke geluk te wenfchen; en als Leeraar van het Kerlpel, moet ik hem eene vermaaning geeven, alvorens hij het nachtmaal kan ontfangen.

DE marquis,

Mijn Heer de Voltaire zal zeer verheugd en erkentelijk zijn , voor de tedere zorg van Mijn Heer de Curé.

BE C U r é.

Deze groote man is mij niets verfchuldigd ; hij is alles aan God en aan den vroomen Abt Gautier verplicht.

de marquis.

La Fortune, maak de aankomst van mijn Heer deu Curé aan uw Meester bekend.

la fortune, heen gaande.

Hij zal hier door het aangenaamfte nieuws hooren, want zederd gisteren avond Spreekt hij niet dan met lof van mijne Heeren de Priesters.

de c u r é*.

O Alitudo! den een ontvangt de genade in zijn B a jeugd

Sluiten