Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

De Abt g a u t 1 e r, Moordenaar, Vergiftiger, Sodomit, gij zult dooi Beu's handen fterven.

la fortune.

Hoe! mijn Heer de Priester, gij durft het geheim van de Oorbiegt fchenden ! Is u de ftraf van de onbefcheidene Biegtvaders onbekend ? De greve (') zal desgelijks uw deel zijn,

De Abt gautier.

Daar is niet aan geiegcm ; het hoofd van den foheln, moet vallen j de vlam moet den afvallige ketter ver-flirrden; de heiligfehendingen v«n den fnoodaart moeten ontdekt worden. Indien deze onbefcheiduibeid iu de oogen van de Magillraac niet verfchoonbaar is, zal ik met blijdfehap fterven; ik zal Martelaar fterven door die zelve ijver, die eertijds het bloed der Martelaars deed vloeien.

de marqhis.

Wacht dan een beter gelegenheid; want wij zullen allen getuigen dat mijn Heer de Voltaire geenebelijdenis gedaan heeft.

l a

(-) Greve, publicque plaats te Parijs aan de fiet'gg , alwaar men de misdadigers executeerd.

de vertaaler,

Sluiten