Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. SCHRIFTEN.

13

„ Ketteryen en dwalingen aan het verzuim „ van dezelve toefchryft, dat zelfs de Kin„ deren, dezelve moesten leezen, dat de H.

Hicronymus Lata aanfpoort, om die van „ haar jong Dochtertje te laten leezen; maar „ dat in het vervolg eenige leeken misbruik „ van de leezing gemaakt hebbende, de Kerk ,, nodig geoordeeld had, van dezelve niet dan „ met omzigtigheid te vergunnen (a ) „ en ,, het eerfte verbod van het welk hy fpreekt,

js dat van Paus Innocent de III. in de 13e „ Eeuw, ter gelegenheid van de Waldenfen „ en Albigenfen. (fc)

Erasmus zeide, „ Ik wenfchte wel dat de H. Schriften, in alle talen overgezet wier,, den. (c) En de woorden van deezen geleerden Man , wierden ten hoogften afgekeurd: wat? zeide men, „ zou een

„ Vrouw, eenAmbagts-man iets van deH. S. „ weeten? Ja zegt Erasmus, „ laat den Land„ man, den Wagenaar, en den Leyendekker, „ de H. S. leezen " Dan de Sorbonne verklaarde volgens eenbefluit, van den i/.Dec. 1527. dit zeggen van Erasmus voor rukeloos, fchandelyk, en Ketters.

Paus

O) (Euvres fpirituelles de Fenelom T. IV. p. 241.

(*) 1 bidp. 232. 235. c'etoit pour extirper, & Extcrminer ces Reformateurs en France, que St. Dominique établisfoit I'Inquifition.

(O Erasmus inPnefat: ad Ma tb.

Sluiten