Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE

KERKELYKE

REDEVOERINGEN, t

VAN

J 0 HA N NES CLAESSEN,

3.3.abK)"I',;j r•«5(<■;nognoL-toc.'fiivoD

/feri: Leer aar te Leerdam, in zyn verblyv te- Amll'ehhm> ah Eerfte Correspondent van de Zuid- op de A'oord* Iiollandfche Synodus uitgefprooken.

DE EERSTE. TE A.VS TELD-AM, OP DEN EEKSTEN AUGUSTUS,

- . ■,,/-•■. • ■ • ':•••*'• • ■

DE TIF EDE,TE SLOTERDYK, OPDENAGT. STEN DITO.

DE DERDE TE SLO TEN, OP DEN FTF-EN. TWINTIG STEN JULT,

mdcclxxxiv.

OVER MATTH. XI: 12. JOSUA V: 13-15, 1 JOHANN. II: 28.

Te A M S T E L D A M by

MART INUS de BRUYN, Op het Rokkin , tusfchen de Gaper- en Duifjes -Steegeu.

Sluiten