Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van R U T H.' 33

houden, om door hen m harén ouderdom gekoesterd en geholpen te worden; m.tar ' zij befchouwt dit ftrijdig met-haar geluk; en, hoe noode, zij wil zich hierom van haar verwijderen! — Hoe veel Godsdienst' woont bij deeze Vrouw? — de zegeningen , welke zij uit de volheid van haar hart over hare doehteren uitfpreekt, is duidelijk 'de taal van eene ziel, welke alles van God afleid, en ook ver-trouwt, dat hij het goede niet onvergolden zal laten, het welk men aan haar en anderen bcweezen heeft! i— Ziet- bier- reeds een ftaal vau Naomi's ftille Vroomheid ■ zonder gedruisch, daar wij in 't vervolg noch wel meer van ontdekken zullen! —■

Naaulijks hadden Nadmi's fchoondochters haar plan vernomen, of' zi] zeiden tot haar, terwijl zij bij de gedachte, om zulk eene ' waardige Vrouw të verlaten, als in traanen wegfmolten; IVij zullen met u zekerlijk wederkeeren tot tiiv Folk. „ U veria„ ten! — neen, dat niet braave Vrouw! „ 't kost ons niets ons land vaarwel te „ zeggen; u naar - uw ; land te vergezellen „ is onze verkiezing; wij zullen met u ,, gaan.. lt

C „ Aan-

Sluiten