is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 DE GESCHIEDEN-IS

wij fpreeken hief alleenlijk van, en bedoelen niets dan zuivere oogmerken en reine handelingen: — terwijl de noodzakelijkheid onzer eeuw, om alles wat die fchaamachtigheid kan bevorderen, in het oog te houden , en te vermijden, wat haar verminderen kan, juist een bewijs is voor de verbastering der zeeden. Waar onfchuld door

onfchuld omringd word, zoude daar fchaamte> de- wangen kunnen verwen ?.... Zoude n over voorwerpen kunnen bloozen, welke de INatuur zelve heeft daargefteld ?... over driften, welke haare eigen hand in ons hart weefde?.... over genoegens, die

onze Schepper zelve voor ons beftemde?

dit zij verre! En daar dit nu plaats

heeft, is het een treurig bewijs onzer verbastering in zeeden. —- De eerfte blos, die onze kaaken dekt, is de eerfte herinnering, dat wij van de Natuur zijn afgeweken en

de beste Moeder verlaten hebben !

Dan ik zoude hier te verre afdwalen. Wij moeten Ruth beöordeelen: de vraag was, „ of het met de vrouwelijke eer wel ftrookte, bij nacht zich aan Bods ten Vrouw aan te bieden?" — en ik zegge hier op: naar onze zeeden niet; maar naar de zeeden van

dien