Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

tvagteh, zal den Commandeur of commanderende Officier provifioneel, en toe nader Orders zodai nige arrangementen maken omtrent alle de in dit Artikel voorkomende gevallen, als hy zal oordeel len te behooreh.

ART. VU Den Commandeur of &c. zal den Heere Gouverneur ten eerfien rapport. doen, van de Orders die hy komt te ontfangen, van HH. HH. MM. de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden van 1 laar Edm. de Heeren Raaden van Staaten, eri van Zyne Doorlugrige Hoogheid den Hèere Prince Erf-Stadhouder.

ART. VIL Den Commandeur of &c. zal aan den Heer Gouverneur copyen zenden by extraft van alle Refolutien, raakende het Garnifoen, de Fortificatiën, of Magazyncn, welke hy zal komen te ontfahèen ART. VUL Wanneer den Commandeur of &c. komt te' vernemen, dat iets in de Landen van Overmaze of in het Graafschap van den Vroenhove komt te paflèeren, tcgens den dienft van het Land, zal hy ten eerftén daar van rapport doen aan Haar Hoogmaan den Raad van Staaten,- en aan Zyn Door! Hoogheid den Heere Prince Êrf-Stadhouder, ei? aan den Heere Gouverneur, eh in fuflehen tyd dö mogelyke Orders daar op' ftellen.

ART. IX. Dog wanneer eenigen opftand in gemelde Lai& A ï

Sluiten