Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

ART. XL VII. De Commandanten van de Regimenten of Corpfen zullen aan den Heer Gouverneur of Commandeur of &c. order vragen om Militaire te begraven; dog reden hebbende zulks zonder Militaire honneurs te laten doen, moet den zeiven daar toe

permiifie vragen.

ART. XLVIII.

By het doen van ordinaire rapportan, zo het geen zaak van aanbelang is, zal permiiTic gevraagd worden, tot het doen van publike executien, tot het zenden van Manfchappen by den Provooft, of het onflag daar uit.

Wanneer een groot aantal Manfchappen zal vergaderen om te exerceren of om andere redenen; ook wanneer men in het Voor-jaar wilt beginnen yoor de eerlte reize te vuuren, van alle welke gevallen alsdan kenuiiïè moet gegeven worden aan den Capitein van de Hoofd-wagt door den OnderMajoor du jour.

ORDERS

Rakende het Hofpitaal.

ART. I.

T"\ E Orders en het Reglement voor het MiliJ-J taire Hofpitaal dezes Garnifoens , gearrefteert den 30 April 1749, op fpeciale autorifotie en Refolutie van Hare Ed. Moog. de Heeren Raaden van Staaten der Verenigde Nederlanden, in

Sluiten