is toegevoegd aan je favorieten.

Reglement en orders voor het garnisoen van Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CC V: >

men mogten worden, zo zullen alle de Regimehten en Corpfen aanftonds onder de wapenen gebragt worden en de commanderende Officieren zullen zorge dragen, da: de geweren altoos in goeden ftaat zyn, de Manfchappen hare complete twaalf fchoo» ten hebben, en dat zy Van de nodige vuurfleenen voorzien zyn.

ART. II.

Niemand zal vermogen te dóen allarm flaan, maar zal daar toe door den Meer Gouverneur of by abfentie door den Commandeur of &c. order gegeven worden aan den Capitein van de Hoofd-wagt, waar pp den zeiven door zyne Tambours over den Vrythof den allarm zal laten flaan, en de vier Canornen, die voor de Hoofd-wagt flaan, eens zal doen loflèn door den Canonier, die ten dien einde zig altoos aan de Hoofd-wagt bevind;

N. B. Voor en aleer het Canon te loflèn, moet het eenige paflèn voor uit getrokken worden, om fchade te vermyden aan de Corps de Garde. De Officiers van alle andere Wagten dit horende, zullen anflonds den allarm doen flaan, en dé Tambours van alle Regiment-n en Corpfen van het Garnifoen, moeten die flaan langs de Cazerne van hun Bataill-on.

ART. IIIIngeval nogtans dat'er iets vyandlyks van buiten tegens dc Fortificatiën ondernomen wierd, of dat'er iets binnen de Stad mogte voorvallen, waar by het uitftellcn van allarm te flaan nadelig zoude zyn, zo zal den Officier van dc naafte Wagt, zulks wei ge-