is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en orders voor het garnisoen van Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ?o )

Waar op de Grenadiers voor en agter de Mufquettiers front na buiten maken, om dès te beter de Executie te dekken, het gemeen af te keeren , en daar door te beletten dat niemant in het doen van zyne pligt kan belemmert worden. " Na dat dc Executie voltrokken is, word gecommandeert ;

17. Grenadiers regts en links-om l

Dc Grenadiers die voor het front flaan maken regts, die agter flaan links-om.

18. Marfch\

■ Zy marcheren weder na den regter vleugel- en ormeren hare drie gelederen , zo als zy gellaan hebben voor de Executie , houdende front regtsXHO, tot dat gecommandeert word

19. Halt\

20. Front!

21. Mufquettiers, het geweer by de voetï

22. Bajonet op de loopl

23. Het geweer op fchouder!

24. Het eerfte gelid, front!

De Officieren die voor het front flaan , keeren ttg te geiyk met het Volk, en de twee die op den vleugel ftaan, komen weder op hare plaats met het zes en zevenren-twintigfle commando,

25. Geeft agt om drie gelederen te formeren !

26. Het Serde gelid regts en links-om!

DJ6 Grenadiers ert de twee Sergeanten van den regter vleugel maken links-oin, met de eerfte en twede afdelinge van het derde gelid ; de twee Ser-