is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en orders voor het garnisoen van Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 71 )

geanten van den linker vleugel, met de derde en vierde afdelinge, maken regts-om en op het woord

27. Marfch!

marcheren zy alle op hare vorige plaats, regts en links-om front houdende , tot dat gecommandeerc word;

28. Halt]

29. Front!

JV. B. Het geweer moet geprefcnteert en de orders gevraagt worden.

30. Het geweer by de voet!

31. In den arm ! DenHoofd-Officier geeft de fponton af, of fteckc

zyn degen op, en by het doen van zyn ordinair rapport, na het defileren der Parade, doet hy ook rapport van de Executie, zo als ook doet den Capitein, zo het van de Cavallerie of Artillerie is. ART. XL Zo als den Hoofd-Oflïcier gedaan heeft, geeft den Capitein de fponton over, en den Onder-Majoor commandeert;

1. Parade geeft agt\

2. Het geweer op fchouder ï

3. Grenadiers links, Mufquettiers regtsom formeert uw Battaillons-parades!

4. Marfch!

Alle Officiers , Sergeanten , Tambours , Grenadiers en Mufquettiers marcheren weder by hunne Battaillons-parades.

5. Hall!