Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOONEN.

s e n e c a , gewezen Raed van Keizer Nero. po mï eja, zyne Echtgcnoote.

jOLïBius, een vriend van Seneca en vertrouwde van Agrippina, de Moeder van Nero.

piso,

riNius,

beide Vrienden van Seneca.

Een Hoofdman van den Veldheer Fabius. De Wacht. Een Bode.

Het Toneel is op het Landgoed van Soneca.

Sluiten