Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tranflaat uit het Latyn in de Nederlandfche Tale.

f £0biftanteï tn ^mitiHitx €mtm

gemaaftt/ gea^ejïeert en bcfïoaten in '£<$?abeni)age ben S7 J&aart 1645/ tufieïjen bc ^eer jfcand^ca be 2oufa Cantïnfja / töaab en SUmbaffabetic ban ben ©ao2lug* tigften/ <£?ootmagttgen JÜoning ban j^o;tiigaai/ ^ligarbe^/ (|c. en «ftouberneut ban fijne JCEaje* jtcit£ taegen/ aï^ noft Capitcin ®cnccaal ban be Sjnfufen ban ^Terseta; en be interen bejjuteecben ban be #nog jBag. éeeren £raaten ^enccaaï ban be ©eceenigöe ^etierfanbftije ^oMimen/ (|r. aan* gaanbe bc controberfie obeu be giüri^ïiimc cn $Ie:ritode ban 't jf ojt $aïle / de.

IN 'sGRAVENHAGE,

By de Weduwe en Erfgenaamen van wylen Hillebrandt

Jacobfz vin Wouw, ordifiaris Drukkers van de Hoog Mog. Heereu Slatten Generaal der vereenigde Nederlanden. Anno i6j4. Met Priviltgis.

Sluiten