Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

ITpcfier mpfe/ in fuïeïter tooegen opgefcbootocn ftebben/ J bat men baar uit moet toermcreften/ bat fpïteben al. I les/ niet tot bien/ boo? ben fhïfïanbt ban WamtI nen/ boojgeftelbe ogenmerrn bes ©jeebeje/ maat- aï-

jecnlpeft tot bozere boo2tfettinge bes örpgs/ en baar ; ijeenen gerieytet/ om fijne Cgurbo^ftelpeite ^oo2!urn::t!gljetb boo? fjet particuliere ftilftaan ber t®aapenen/ ; beu t^egen in be ^cijeebe geb?agbt te tooiben/ boe m 4 tegens fijne fteiferïpcfte jtëajefreit nocg nieerber Doojti gangb uerftrpgen/ be gamfciie ïtrpgijsmacbt/ in bes-

feifs Crf-ltoningbrpcft en Hanbt menden/ en boo2ts [na ïjet geinen ber «Gapenen baare pjetenficn ïjooger

fpannen mocljten/ en ten laarftcn fijne jiBajejteit/ als «bemdcfte tegens een foobanigen gjooten fcrpgsmarbt/ i,alleen/ met befïant is. Itëaar be anbere Catöolpcne {^tenben/ of onber anber bpanbtïpeït gemelbt of am ; berfmts ge3macftt $pnbe/ Dolftoomentlpcn ben fïoot te i geeocn/ en aïsban ben £raat bes gantfcyen torn-

fcije ^pcfts na bun melgetoaïlen in Politifebe en <£de« rfiaftifeöe/ befteïlen en goubernecren mogen.

^aar uit gebolgyt is/ bat fpbeï^jeete Craetaaten/ tï>oe langer boe 3maarber en fagblpefter nagelaaten/ ien tot op beefe jronbt baft gantfeij al gefraaeftt bem iifeen/ bat tot bie berlangbbe billpcitmaatige bergelpltim isge baft geen ïjoope meer refreert. 25p alle Jet meldte Mijne (Cbmbo2freIpefte ^oorfucbtigbeib ban Peperen/ is bit ten aïberstoaarfren en fmertelpeitjren toalt/ bat be ioo2faaene en febulbt beefer fcgaaben en langbfaame !p2oceburen/ ooeft smaarc begeerten/ ban ben fóeeren ^eifcrlpefte ComimtTariflen / en banber tfatbolpcften ï^tenben/ <6ebeputeerbe/ ooeft ban be ^eeren itëebk. ïtoren feïfs/ niemanbt anbers als meer beryaaïbe par«

# ticu<

Sluiten