Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Num. 34.

Aóte van Non-pnejuditie,

Cn Ijct Htco^ ban accom-

nioöement Der ötffetcnten ober tsc bttDttltage

ücclCanbcnhfln ©aïcfien&urgö/©acï&Ein en 'jH^cctogcn* rabe £5Uei:-5lia3c/ ben 16 3Petembei: 1661. tuffcfjm ben S^eet Slmüafiabeuc ban ben £)eece ïlamngfj ban Jtpaïgne / en bc $.eéten (Êomimffacifien ban bc ^acigfj ifêog. ^ecren j§taatcn q^cncraclbct ^ercemgijbe JScbec* ïanöcn gemac&t m gefloten.

EERSTE DEEL,

IN 'sGRAVENHAGE,

By Hillebrandt van Wouw, ordinaris Drucker van de Hoogh

Mogende Heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, Anno 1662. Met Privilegie*

Sluiten