Acte van non-præjuditie, en het accord van accommodement der differenten over de verdeelinge der landen van Valckenburgh, Daelhem en 'sHertogenrade Over-Maze, den 26 december 1661. tusschen den heer ambassadeur van den heere koningh van Spaigne, en de [...] Staaten Generael [...] gesloten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar