Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

iunge; of een gebeeïte tan bien/ be l^nanben ban be geiftelbe ïpeeren £>taaten toebeftooibe/ uitgefonbert be ftoopmanfcftappen ban Contrabanbe/ ten opftcftreban betoeïcfte men ficft fal reguïeeren na ïjet geene in be booigaanbe 3C?ticuïen i? gebtéponeert.

£ £ £ 13 %

Me be Gnbetbanen en SIntooonber? ban be boojfs bereenigftbe Neberïanben/ fulïcn recipjocjueïncftcn ge* nieten befelbe tëeeftten/ B?mgfteeben en eremptien in ftaar Craftcq en Commercie in be ïlabenen/ Öeè'n/ Zeen en Hauben ban fijne gemeïbe «jBajefrcit/ bat 'er ftier boo? Qeftiot t$l bat be Gnberbanen ban fijne Ifêajefïeit fuïïen genieten in bie ban be gemeïbe Zeereu ^taaten/ en in be openbaare Zee moet berfraan toerben; bat be égualiteit in aften manieren aan be eene en be anbere jobe reciproque faï 3nn/ cn feïfg foo manneer ftier na be gemeïbe Zeereu ^taaten in aaieebe/ Bnenbtfcftap en Neutraliteit met eenige ftowitgen/ p?tncen en ^taaten toaaren/ bte Bnanben niogftten toerben ban fijne ^ajefreit/ ieber ban beibe be partnen geftouben spnbe recipioqueïucft te gchnii» ften befeïbe conbitien en refrrictten/ uitgebnitftt tn be 21?ticulen ban bit jegentoooabigft Cractaat/bie fienop be Crafïcq en Commercie.

£ £ £ & % %

Cn omme te meerber te berfeeefteren be <0nberba> nen ban be gemeïbe Zeereu ibtaaten/ bat ftaar geen getoeïbt aïtoo? boo? be boo?f3 ^cfteepen ban C^ioge en toerbe gebaan / foo faï men 'berbobt boen aan aïïe be ^efteep^-Capitetnen ban ben ïttmtngft/ en anbere ODnberbaiien ban fijne |Bajefreit/ban ïjaar in geenige faaeften aïtoo.s te moïefteeren/ noeft te befrïjaabtgen/

op

Sluiten