is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 juj-ï. ZAAKEN VAN 1787.

drsgen hebben aan de ordres van Hun Edele Groot Mog. , breder by de voorfz. Refolutie vermeld; niet anders hebben kunnen cpmaakcn, als dat de Gedeputeerden ter Generaliteit van de Provintien Gelderland, Zeeland en Friesland, met Gedeputeerden van dat gedeelte der Staatsleden van de Provincie Utrecht, het w.;ik te Amersfoort vergadert, by continuatie, de gemoederen van de Officieren van de gem Regimenten, die zich aan de Ordres van hunnen Territorialen Souverain en Betaalsheren, als Lieden van Eer, getrouwelyk onderwerpen , van Hun Edele Groot Mog trachten te alieneren, en daar toe ailerie,' cubehoorlyke middelen cn vervolgingen tegen de Perfonen van gem. Offi. eieren in het werk te Ik-llen.

Dat zy Heeren Gedeputeerden daarinne ten klaar* ften zien doorftralen een voornemen, om deze Provinüe op alle mogelyke wyzen, en wel de zodanigen, die men van Bondgenooten niet konde verwachten , te Hellen buiten (laat van defenfie: en vervolgens zich verplicht hebben gevonden, aan Hun Edele Groot Mog. in Confideratie te geven , of ter verydeling van zoo gevaarlyke oogmerken, de nodige middelen, met de vereisehte promtitude, niet zouden behoren in het werk te worden gefield.

Waarop gedelibereerd zynde , is goedgevonden en verflaan, aan den Advocaat-Fiscaal Mr. J< G. \an Ol<lett,b'<rmveldt, genaamd Tulling, te doen inihiuëeren, dat Hun Hoog Mog., by Refolutie van eme prastenfe Meerderheid van Gedeputeerden van de Provintien van Gelderland, Zeeland, Utrechten Friesland, van den 2,6 July laatstleden, tegen de Protesten van de Gedeputeerdens van de Provintien van Holland, Overysfel en Stad- en Lande, hebben kunnen goedvinden op een gansch informele en onwettige wyze, hem Advocaat Fiscaal te qualificeren en te gelasten, om tegen de Officieren van de Regimenten van de repartitie van deze Provintie die zich obedient gedragen hebben aan de ordres , hun door Haar Edele Groot Mog gegeven, te procederen, ter zake van pratenfe diso-

be.