Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa* avq, ZAAKEN VAN i7Sfm

Extraét uit het Register der Refolu. tien van de Edtle Mog. Heeren G'committrerde Raaden van de Staaten van Holland en West' Vrietland, genomen op

Den 23 Augustus 1787.

TV .Heeren Ht"> Edele Mog. Commisfarisfen tnt \J de Militaire Zaaken , hebben gSappovLn dat zy, ingevolge van Hun Edele Mojf/erïfol' veerde van heden, nader hadden geconfereerd Heeren Gecommitteerden van 's Hage, en dat zv nogmaals getragt haddee, door middel van dezelven, de Schuttery van 'sHage van het dW van extraordinaire Wachten te doen afzien, m« bvvoegmg dat Hun Ed. Mog. in allen gevalleverwaL ten, dat dezelve niet langer als geduu ende tvvfe nachten zouden worden gedaan, en dat dezelven hadden aangenomen, daartoe de nodige derofreï te zullen aanwenden , gelyk zy mede Lden ia °genomen, na het geene aanleiding tot de voorfz valfche geruchten had gegeven, Te informeert* en voorziening te doen, dat diergelyke zaaken, als in den gepasfeerden nacht hadden plaats gehad, niet kwamen te gebeuren , gelyk zy mede hadden aan! genomen informatie en voorziening te doen om

PauooSen."161 V°°ren èem' Verk°PCn ™ (Onder ftond)

Accordeert met voorfz. Register. (Was getekend,)

A. J. ROYER,

Ex*

Sluiten