is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 205 )

nig zouden gelieven te disponeren, als zy ter fpoedige hulp en ichadeloosftelling van Supplianten het meest dienftig en gefchikt zouden vermenen te zyn: ls het voorfchreven Request gefteld in handen van de Gecommitteerden tot algemeen Redres, op Rapport.

LANDSDAG

van Vrydag den 8 Mei 1795.

Op het geproponeerde ter Vergadering is goedgevonden en verllaan, dat in allerhande betalingen, welke aan de Collecteurs en Schatbeurders te Lande , mitsgaders aan de Provinciale Stads en Ommelander Comptoiren moeten worden gedaan, op óf overgebragt, geen andere Recipisfen zullen mogen worden betaald, ontfangen, verwisfeld, of aan de grote Comptoiren overgebragt, dan alleen de zulken die Werkelyk door een iegelyk Ingezeten ter goedertrouw, zonder hiertoe verwisfeld te zyn, worden bezeten, en als zodanig wegens een vierde van een ieders eigen lasten in betaling zyn gegeven, met last van alle Colleéteuren en Schatbeurders te Lande, en voorts aan alle Provinciale Stads, en Ommelander Rendanten, om fpecifique aantekening te houden, welke Recipisfen, en door wien dezelve in betaling zyn gegeven, of dat by manquement van zodanige nauwkeurige notitie en overgave daarvan, de Recipisfen voor rekening van de Rendanten zullen verblyven, en zy gehouden zyn deze met contant geld aantevullen.

Op het geproponeerde ter Vergadering hebben de Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande