Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 240 )

LANDS DAG

Van Vrydag den 29 Mei 1795,

By refumtie gedelibereerd zyride op het Request van Mevrouw A. M. Retigers Douairière Lèwetian Middelftum, verzoekende, dat het termyn'van een maand wegens abfentie van hiren Z >on R.J.Lewe bevorens verleend, als noch voor enigen tyd mogt Worden geprolongeerd; Is het voorfchreven Request gefteld tot nader Examen in handen vari de Gecommitteerden tot algemeen Redres, pp Rapport.

Op het geproponeerde ter Vergadering is, aan de zyde van de Stad, in plaats van den Burger H. Tjasjens tot de Commisfie, betreklyk het celebreren van de geflotene Alliantie met de Franfche Republiek, verzocht en gecommitteerd de Prajft derende van de Municipaliteit dezer Stad in' der tyd.

Dit Weekblad word alle vrydag by de Boekverkopen. J. OOMKENS uitgegeven voor 2 ft.

Sluiten