is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den ordinaris landdag gehouden binnen Zwolle den 28. february 1788. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *°* )

vervolgens, nae dat refpe&ivelyk affeheid genomen en eikanderen over en weder gevalidiceert hadden, op heeden zyn gefcheiden.

my praïfent me praefente

(was get:} (was get:)

Bern: Joh: Hoff. A: van Suchtelen

Secret3 1788.

Lyste of Notitie van het op den 4. September 1786. nae Elburgh vervoerde Canon en ammunitie goederen en aldaar agter gelaaten.

2. Stukken Metaal Canon k

6 ft: gem: A. 42. en 43. * 2.

2. Voorwagens a 12 en 6 të: * 2. NB. Offchoon by de Misfive van den 8. Septemb: 1786. maar by abuis is gemeld 1. Voorwagen ad 6. 6>: is bevonden dat een Voorwagen ad 12. (P: uit de Boven-Kerk de plaats waar eenige dergel yke 's Lands goederen ge- / plaatst zyn en bewaard worden gehaald en meede genomen was. ïöoo. Canon Cogels a 6 ff: - * 1000. 130. Grenaden k 16. t8 Steen - * 130. ia. Tonnen foo met druiven

als blikke doofen - * 12.

4. Dub-