is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Maart 1795.

gevonden, aan den Suppliant de verzochte prolongatie van twee maanden tyds, toe weder terugkeering van deszelfs Schoonzoon, L. van Heeckeren, naar deeze Provintie, te accorderen, zoo als gefchied by deeze:

Zondag den 22 Maart 1795.

erlezen misfive van Hun Hoog Mogenden, gefchreven in den Hage, den 17 Maart laatltleden, houdende, dat het ten vollen bekend is, dat de Koophandel onbelemmerd kunnende worden gedreven, de welvaart van den Lande moet toeneemen, en dat hetzelve van een onbereekenbaaren goeden invloed zyn moet op alle de differente takken van ons beftaan. Dat by Hun Hoog Mogenden, daarvan overtuigd zynde, en, indien het noodig was geweest, voorgelicht door het Committé tot de zaken van de Marine, en nog meer verfterkt in derzelver gedachten door de Refolutiën van de Provintie van Holland en Utrecht, die reeds over deeze zaak in hunne Provintie hadden gerefolveerd, goedgevonden was te permitteeren de onbelemmerde in en uitvoer van alle Goederen, Waaren en Koopmanfchappen , voor zo S verre