is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Maart 1795.

verre de Generaliteits Landen betrof, mids betaalende de gewoone Rechten, en dat de voorfchreeven Goederen, Waaren en Koopmanfchappen niet worden uitgevoerd naar Lariden,- die met de Republiek van Vrankryk in oorlog zyn; dog dewyl het grondbeginlel, dat 'er geen invoer zyn kan, wanneer 'er geen vrye en onbelemmerde uitvoer is ] niet volkomen word erkend by andere Landen, en onder anderen niet door het Gouvernement van Vrankryk, hadden hoogstdezelve hunne Gedeputeerden verzogt, om over dat subject, een memorie te formeren, waar in op de gronden van het Rapport van het Committé tot d'e zaaken van de Marine, daarnevens gevoegd, het bovengemelde grondbeginfel word geadstrueerd, ten einde de - Reprsfentanten van de Franfche Natie van de waarheid van het zelve te overtuigen, en dezelven dus worden geëngageerd, om van -hunnen kant daar toe mede -te werken. -U rjo bnfiücH nsv 'SnaivM akaev, ai

Daar evenwel deeze beiden mefures geen volkomen effect- konden hebben, indien dezelven niet generaal worden by de hand genomen, hoopten Hun Hoog Mogenden, dat wy, en de andere Bondgenoten met

de