is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 Maart 1795.

ven hadde, en aldaar zich met 'er woon als nog was bevindende.

Dat, terwyl't kennelyk ware, dat gez. wooning te Lent ten eenemaal geruïneerd, en hy alzo buiten ftaat was, om tot dezelve terug te kee* ren, daarenboven ook door particuliere Familie omftandigheden zich in het geval bevond, om op den bepaalden tyd, by de Publicatie van 15 February laaftleden geftatuëerd, niet gevoeglyk naar deeze Provintie te kunnen vertrekken; zoo verzocht de Suppliant, dat de gefixeerde termyn, binnen welken hy gehouden was te re-